Kleding nodig?

Kledingbank Zeeland verstrekt gratis kleding aan mensen die het nodig hebben. Om te bepalen wie er in aanmerking komt voor gratis kleding, werken wij met het principe van doorverwijzing. De persoon met een kledingbehoefte moet een doorverwijzing krijgen naar de Kledingbank door een erkende hulpverlener.

Als hulpverlener

De hulpverlener verwijst door middel van het invullen van een verwijsbrief. Deze brief is te downloaden, maar uw klant kan er ook een op ons kantoor ophalen. U kunt de verwijsbrief scannen en doormailen naar ons, of de brief meegeven aan uw client als deze op de afspraak komt.

Er is aparte verwijsbrief voor Middelburg en voor Terneuzen (Zeeuws-Vlaanderen), gebruik dus de juiste brief.

Als cliënt

Bent u een cliënt bij een hulpverlenende organisatie en denk u goede/betere kleding nodig te hebben? Neem dan eerst contact op met uw hulpverlenende organisatie, vraag deze om een ingevulde en ondertekende verwijsbrief en bel/mail ons daarna voor een afspraak. Uw hulpverlener kan uw verwijsbrief scannen en naar ons doormailen, of u neemt de brief mee naar uw afspraak met de kledingbank.

Indien u verhinderd bent, wilt u ons dit dan tenminste 24 uur voor de afspraak laten weten zodat wij de voor u gereserveerde datum en tijd voor iemand anders in kunnen vullen.

Regio Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland

Bel voor een afspraak 0118-227390.
Download en print deze verwijsbrief:

Verwijsbrief voor Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland

Regio Zeeuws Vlaanderen

Bel dan voor een afspraak 0115-552009.
Download en print deze verwijsbrief:

Verwijsbrief voor Zeeuws Vlaanderen

Erkende hulpverleners

Door de Kledingbank erkende hulpverleners zijn o.a.:

  • Sociale Dienst
  • Schuldhulpverlening
  • Maatschappelijk werk
  • Vluchtelingenwerk
  • Zorgstroom
  • Blijf van mijn Lijf huis
  • Consultatiebureau
  • Schooldirectie
  • Kerkgenootschap
  • Voedselbank

Als uw hulpverlener niet in dit rijtje staat, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Kledingbank.

Kledingbank Zeeland locatie Terneuzen