Iemand doorverwijzen?

Ik ben een hulpverlener

Door middel van het invullen van de Verwijsbrief locatie Middelburg (zie hieronder) kunt u iemand doorverwijzen naar de Kledingbank Zeeland. Graag verzoeken wij u de gegevens duidelijk te noteren; zeker het e-mailadres en telefoonummer.

Let op! Locatie Middelburg is gewijzigd per 27 juni 2022, bij doorverwijzen graag doorgeven aan uw klant!

Verwijsbrief locatie Middelburg

Voor de kledingbank Zeeuws-vlaanderen kunt u de Verwijsbrief locatie Middelburg (zie hieronder) gebruiken.
Graag verzoeken wij u de gegevens duidelijk te noteren; zeker het e-mailadres en telefoonummer.

Verwijsbrief locatie Terneuzen

We vertrouwen op uw professionaliteit om te bepalen of de persoon in kwestie daadwerkelijk in aanmerking komt voor gratis kleding van de Kledingbank. De doorverwezen persoon moet daarna zelf contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Bij deze afspraak moet hij/zij uw verwijsbrief meenemen, een geldig identiteitsbewijs en eventueel de andere gezinsleden die ook kleding willen ontvangen. Echter vanwege de toenemende drukte kunnen we kinderen tot 7 jaar niet meer in de winkel ontvangen (dit geldt niet voor Kledingbank Terneuzen). Heeft de ouder kinderen in deze leeftijdscategorie? Dan zorgt de ouder dat hij/zij een passend kledingstuk en schoen bij zich heeft. Kinderen vanaf 7 jaar worden wel ontvangen. Wij hopen op uw begrip.

Bij twijfel over de echtheid van de doorverwijzing, nemen wij mogelijk contact met u op.

Let op: met ingang van 1 mei 2019 is er per afspraak een verwijsbrief nodig!

Ik ben géén hulpverlener

Misschien kent u iemand met een duidelijke kledingbehoefte, maar u bent zelf geen erkende hulpverlener. Dan kunt u die persoon niet doorverwijzen naar de Kledingbank. Zorg er dan voor dat de kledingbehoeftige in het bezit komt van de doorverwijsbrief, en deze meeneemt naar een erkende hulpverlener. Dit kan een maatschappelijk werker zijn, schooldirectie, kerkgenootschap, sociale dienst, etc. Als de hulpverlener de doorverwijsbrief invult, kan de toekomstige klant zelf de Kledingbank bellen voor een afspraak om kleding te komen halen.

Zeeland afsprakenlijn: 0118-227390

Zeeuws-Vlaanderen afsprakenlijn: 0115-552009

Kledingbank Zeeland locatie Middelburg