Visie & organisatie

Visie

Kledingbank Zeeland is een onafhankelijke stichting, gebaseerd op het evangelie zoals te lezen is in de Bijbel. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door vanuit een christelijke motivatie om te zien naar de medemens en barmhartigheid te bewijzen. Dit in navolging van Jezus Christus, die ons oproept tot naastenliefde en te zorgen voor de armen.

Stichting Kledingbank Zeeland heeft geen winstoogmerk.

Wij hanteren geen inkomenstoets en hebben geen inzicht in iemand's financiële situatie. De inschatting naar de vraag voor kleding wordt gedaan door de hulpverlenende organisatie.

Doelen

Het hoofddoel is twee keer per jaar kwaliteitskleding te verstrekken aan inwoners van Zeeland met een laag inkomen.Ook verstrekken wij kleding aan de penitentiaire inrichting Torentijd, het  AZC in Middelburg, noodopvang voor vluchtelingen en diverse buitenlandse stichtingen. Daarnaast bieden we sollicitatiekleding aan mensen die op de arbeidsmarkt (her)intreden.  

Tevens bieden wij vrijwilligerserswerk aan: statushouders, uitkeringsgerechtigden,
middelbare scholieren en studenten van de HZ voor hun maatschappelijke stage. Ook zijn veel mensen bij ons werkzaam die graag hun handen uit de mouwen steken om de medemens tot dienst te zijn.
Wij zijn echter geen officieel reintegratiebedrijf, maar we staan wel open voor mensen die een ontspannen werkplek zoeken om hun arbeidzame leven weer op te pakken.

Organisatie

Kledingbank Zeeland heeft een dagelijks bestuur en vier operationele afdelingen aangestuurd door vier teamleiders.

Kledingbank Zeeland ‘draait’ volledig op vrijwilligers en zonder hen zouden we niet bestaan. In onze organisatie zijn momenteel zo'n 120 vrijwilligers actief. Ze houden zich bezig met diverse werkzaamheden zoals: sorteren, logistiek, administratie, ict, kledinguitgifte en kledingverkoop.

Sorteerafdeling in Middelburg

Op verschillende locaties in Zeeland kan kleding worden ingeleverd. Ook vinden er regelmatig inzamelacties plaats. Die ingezamelde kleding wordt vervolgens door onze logistieke medewerkers naar onze hoofdvestiging in Middelburg vervoerd. Daar wordt de kleding geselecteerd in ons sorteercentrum. De kleding wordt gesorteerd op kwaliteit, soort, type, zomer- en of winterkleding en maat. Ook wordt gekeken of het nog in goede staat verkeert en schoon en modieus genoeg is voor uitgifte. Kleding die door ons als A kwaliteit wordt gekwalificeerd, wordt netjes opgehangen in de winkel zoals bij een normale kledingwinkel.

De overige kleding, die iets minder van kwaliteit is, maar nog steeds goed, wordt als B kwaliteit aangemerkt. Deze verkopen wij tijdens onze verkoopbeurzen. Iedereen kan daar kleding kopen voor een “vriendelijke” prijs. Deze verkoopbeurzen worden op diverse plekken gehouden, bijvoorbeeld in De Beurs,ons uitgiftecentrum in Terneuzen of bij stichting Jota in Oostburg. Van deze opbrengsten kunnen we weer nieuwe kleding kopen, zoals ondergoed, sokken, kinderkleding, etc.

Alle kleding die niet in aanmerking komt voor A of B kwaliteitskleding is C kwaliteit. Deze kleding wordt voor een kiloprijs verkocht aan een opkoper. Ook deze opbrengst komt ten bate van onze doelgroep.

Uitgiftecentra in Middelburg en Terneuzen

Een uitgiftecentrum is eigenlijk een winkel, maar dan zonder kassa! Alle kleding ziet er zo goed als nieuw uit en wordt mooi gepresenteerd in een gezellige omgeving. Er is alle ruimte om te zoeken en te passen en er staat ook shop-hulp paraat! De mooiste kleding die we binnenkrijgen wordt hier gratis weggegeven. Onze doelgroep bestaat uit volwassenen en kinderen, die zelf (tijdelijk) geen goede tweedehandskleding kunnen betalen. Zij worden doorverwezen door professionele hulpverleners. De verwijzer schrijft een verwijsbrief voor onze klant, evt. partner en kinderen uit, voorziet deze van een stempel van hun organisatie of drukt de brief af op papier van hun instantie. Vervolgens kan de klant telefonisch een afspraak maken voor bij éen van onze uitgiftecentra. Met deze brief kan een kledingpakket uitgezocht worden in het voor- en najaar (zomer- en winterkleding). Als een kind 18 jaar is geworden, moet deze een eigen verwijsbrief hebben. De periode dat er beroep gedaan kan worden op onze Kledingbank is 3 jaar, er is natuurlijk altijd ruimte voor uitzonderingen als de persoonlijke omstandigheden daarom vragen.

Administratie

Kledingbank Zeeland heeft een centrale administratie in Middelburg voor beide uitgiftecentra. De afspraken worden per uitgiftecentrum gedaan.

Teamleiders

  • Teamleider sorteerafdeling: Marisca van der Rande
  • Teamleider uitgifte locatie Middelburg: Suzan Hoogewoud
  • Teamleider uitgifte locatie Terneuzen: Lenny Krijger
  • Teamleider administratie: André Jasperse

Bestuur

  • Voorzitter: Drs.  A. de Korte
  • Secretaris: Dhr. M. Bartels
  • Penningmeester: Vacant
  • Bestuurslid: Mw S.Koppejan-Robinson
  • Bestuurslid: Dhr. J Wind

Bestanden

De bestanden m.b.t. de gegevens van onze stichting kunt u inzien door op de onderstaande knoppen te klikken:

Statuten Kledingbank Zeeland

Beleidsplan Kledingbank Zeeland

Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2021

Bankrekening

IBAN: NL18RABO0123218055
T.n.v. Stichting Kledingbank Zeeland

Kamer van Koophandelnummer: 54859751

RSI Nnummer 8514.67.945

Kledingbank Zeeland locatie Middelburg